ජංගම දුරකථන
0086 15832092999
අප අමතන්න
0086 03107661887
විද්යුත් තැපෑල
hgcast@hdhgcast.com

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කර්මාන්තශාලා පරිසරය

ස්ථිතික පීඩන රේඛාව

සිරස් ස්වයංක්රීය නිෂ්පාදන රේඛාව

පුස් සාප්පුව

තත්ත්ව පාලන මධ්යස්ථානය

පින්තාරු කිරීමේ රේඛාව